درمان زانو درد با طب سوزنی

درمان درد زانو با طب سوزنی گوش

یک پرونده جذاب (۹)

بیمار آقا م – ر حدود 35 ساله که بدلیل در شدید زانوها مراجعه کردند. درد از حدود یک ماه قبل شروع شده و بتدریج شدیدتر شده بنحوی که در راه رفتن دچار لنگش می شدند. شبها بدلیل درد شدید دچار بی خوابی می شدند. داروهای ضد التهابی مثل بروفن استفاده کردند، ولی دردها تخفیف پیدا نکرد.

خشکی زانوها در صبح را ندارند. مفاصل دیگر هم دردناک نبودند. سابقه ضربه به زانو را نمی دهند.

در معاینه، درد در انتهای محدوده حرکتی (ROM) داشتند. زانوها دچار تورم (Swelling) نبودند. در معاینه کشکک علایم سائیدگی وجود داشت (knee crepitation).

با توجه به درخواست ایشان طب سوزنی برای زانوهایشان شروع شد. بعد از 2 جلسه درمان اظهار داشتند، دردشان بیشتر شده است. (در درصدی از بیماران با بیماری های عضلانی و مفصلی بعد از شروع طب سوزنی، بدلیل شروع پروسه التهابی، که برای درمان نیاز است، افزایش درد در چند جلسه اول درمان ایجاد می شود. و سپس درد از بین می رود.)

با توجه به مسافرت در پیش روی ایشان، تصمیم گرفتم روش طب سوزنی گوش را برای ایشان انجام دهم. جلسه اول برای ایشان انجام شد. بعد 2 روز مراجعه و از کاهش درد اظهار رضایت می کردند. جلسه دوم انجام شد. و در مراجعه 2 روز بعد از ازبین رفتن درد بسیار خوشحال بودند.

توصیه های لازم انجام شد. تا بعد از مسافرت درمان ادامه پیدا کند.

امیدوارم پیگیر درمان بشوند. نمیدانم چرا عادت ما ایرانی ها شده است، با بهبودی اولین علایم، درمان را رها می کنیم.