شانه منجمد طب سوزنی درمان

درمان شانه منجمد و بهبود دردهای شانه و گردن در یک جلسه

از مدتی پیش تعدادی از مراجعین، چه حضوری و یا تلفنی و یا بصورت پرسش در سایت، پیگیر درمان دردشان در یک جلسه با طب سوزنی بودند. ابتدا بسیار متعجب شده بودم ولی بعد از پیگیری و صحبت با همکاران دانشگاهی متوجه اصل ماجرا شدم.

بنظرم با مطالعه موضوع زیر متوجه اصل قضیه خواهید شد:

چندی پیش فرد جوانی بدلیل دردهای شانه و محدودیت حرکتی شدید شانه که مانع فعالیت روزانه اش شده بود، به کلینیک مراجعه کردند. عکس های مختلفی از شانه گرفته و ام آر آی شانه نیز انجام داده بودند.

در نهایت توسط متخصصین مختلف تشخیص شانه منجمد گذاشته و درمان های مختلف دارویی و فیزیوتراپی هم انجام داده بودند. ولی متاسفانه درمان های فوق هیچ اثری نداشته و ایشان همچنان از دردهای شبانه و درد حین حرکت شاکی بودند.

در ابتدا معاینه کامل انجام و مستندات پزشکی ایشان را بررسی کرده و در نهایت درمان ایشان از طریق طب سوزنی آغاز شد. در جلسه اول درمان بهبودی چشمگیری پیدا کردند به نحوی که برایشان قابل باور نبود. حرکت دست و شانه بطور کامل در چند دقیقه بهبود یافته و درد نیز کم شده بود. بطوریکه احساس آرامش داشتند.

ولی آنچه باید اینجا عرض کنم این است که در بعضی از موارد طب سوزنی قادر است در جلسه اول درمان، دردها را به میزان بسیار زیادی کاهش داده و سبب بهبودی درد فرد شوند. نقاطی در بدن وجود دارند که به پزشک امکان اینگونه درمان را می دهد. ولی این به معنی این نیست که می توان تمام بیماران را اینگونه درمان کرد. 

اگر بخواهیم صرفا درد یک بیمار را کاهش دهیم و به بهبودی بیماری اصلی کاری نداشته باشیم، با طب سوزنی می توانیم این کار را انجام دهیم. و حتی در بعضی موارد خاص و محدود و یک بیماری حاد ساده، از بین بردن درد مساوی با  بهبودی کامل است.

ولی متاسفانه این به معنی این نیست که همه بیماری ها بخصوص موارد مزمن را می توان با یک جلسه طب سوزنی درمان کامل کرد.

باید برای درمان نهایی و ماندگاری اثر درمان، جلسات درمانی را کامل کرد.

درد و محدودیت حرکت بیمار (که تمام شکایت بیمار بود) در یک جلسه خوب شد. ولی به ایشان توضیح دادم که این به معنی درمان کامل نیست و باید برای درمان بیشتر و ماندگاری اثر درمان، جلسات درمانی را کامل کنند. که خوشبختانه اکثر مراجعین به این توصیه علمی عمل می کنند.

برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از گذاشتن شرح حال مراجعینی که در جلسه اول درمان دردهای کمر و سر و… آنها بهبود یافته و صد البته درمانشان نیز ادامه داشت، خودداری می کنم.