Massage Therapy ماساژ درمانی طب سوزنی

ماساژ درمانی بعد از طب سوزنی

در بسیاری از بیماران با دردهای عضلانی بعد از درمان با طب سوزنی علایم بطور کامل از بین می رود. ولی در بعضی از بیماران دردهای مختصری که خود بیماران با کلمات مختلف همچون درد مرده ، درد گنگ، حالت خستگی، قولنج، درد عمقی، سوزش و… آنرا توصیف می کنند، باقی می ماند.

در حالیکه در یک معاینه کامل عصبی-عضلانی یافته خاصی که بتوان آنرا منشا درد دانست، پیدا نمی شود. پس منشا این دردها از کجاست؟

برای یافتن پاسخ سوال فوق شروع به تحقیق و مطالعه نمودم. به کتب مختلف علمی در طب مدرن و طب سنتی مراجعه نمودم، حتی برای دریافت اطلاعات بیشتر در یک دوره آموزشی که توسط گروه طب سنتی دانشگاه تهران برگزار شده بود (ماساژ درمانی در طب سنتی) رفتم. مطالب بسیار با ارزشی بدست آوردم ، که در این مختصر به یکی از آنها اشاره گذرایی می کنم. به امید استفاده همه دوستان.

Massage Therapy ماساژ درمانی

 

آزاد سازی مایوفاشیال

تمام قسمت های بدن همچون عضلات، استخوان، ارگانها، سلول ها توسط یک بافت همبندی یا فاشیا که همچون یک جهانی در اطراف می باشد، احاطه شده است. در واقع بافت همبندی یک بستر برای ارگانها و اعضای بدنی است که همچون یک دیوار بدون درز آنها را احاطه کرده است و در تمام بدن بطور پیوسته ادامه دارد.

Thoracolumbar-Fascia

در دوران کهن درمانگران بر این باور بودند که شبکه فاشیای بدن یک مجرا و کانالی برای “انرژی حیاتی” است.

هر گونه اختلال در وضعیت قرارگیری بدن (posture)، می تواند بدلیل اختلال در ساختار بافت همبندی اسکلتال و فاشیای آن باشد(علاوه بر بسیاری از اختلالات دیگر).

همچنین بدلیل طبیعت استمراری بافت همبند (گسترش یکپارچه در بدن)، صدمات بافت نرم و انحرافات وضعیت قرارگیری بدن  (posture) و عدم تعادل فانکشنال در هر نقطه از بدن، به سراسر کل بدن منتقل می شود. بدین معنی که درد ابتدا در قسمتی از اندام است و بعد از مدتی به تمام آن اندام منتقل می شود و در ادامه می تواند اعضای دیگر بدن را نیز (بخصوص ارگانهای مجاور و یا با یک ریشه عصبی مشترک را) درگیر کند.

Massage Therapy ماساژ درمانی بعد از طب سوزنینسخه درمانی دردهای مایوفاشیال، برگرداندن تعادل بافت همبندی بوسیله کاستن از فشار، باز کردن و هموار کردن پرده فاشیال است. (از طریق ماساژ و فرمی از کشش سطحی) ایجاد این تعادل اغلب باعث یک ظاهر متعادل تر و صاف شده می شود و حس سبکی به انسان دست می دهد.

البته برای کاستن این فشار ابتدا با طب سوزنی عضلات را آزاد می کنیم (از طریق تکنیک های IMS و TPT) و سپس جهت صاف کردن فاشیا با استفاده از روش ماساژ درمانی (که باید علمی و با شناخت کامل آناتومی عضلات و فاشیا باشد) این کا ر انجام می شود.

Massage Therapy Fun ماساژ درمانیالبته تکنیک های ماساژ درمانی بسیار متفاوت است. ولی چه از طریق سنتی (دلک) و یا ماساژهای مختلف در نهایت هدف آزادسازی فاشیا می باشد که اگر با شناخت کامل آناتومی عضلات و فاشیا نباشد می تواند باعث بدتر شدن بیماری نیز بشود.