یک پرونده جذاب (۲۶): دیسک کمر و تب مالت

یک پرونده جذاب (۲۶)

موضوع این پرونده به بیمار دردمندی می پردازد که چند ماه در مطب های متخصصین مختلف بدنبال درمان بیماری و درد خود بود. متاسفانه تیتری مرتبط با طب سوزنی برای مقاله فوق نیافتم. شما بعد مطالعه تیتری برای آن بیابید و بفرستید. پیشاپیش از دقت شما سپاسگزارم.

آقایی حدودا 52 ساله با شغل رانندگی از چند ماه قبل بدلیل درد کمر به متخصص محترم جراح مغز و اعصاب مراجعه کردند. جراح محترم بدلیل دردهای انتشار یابنده به اندام تحتانی درخواست MRI کمر می کنند. در جواب واصله چند دیسک کمر درگیر بوده و به همین دلیل توصیه به جراحی شد. چون بیمار نپذیرفت توصیه بعدی استفاده از مسکن و استراحت بود.

بیمار نتیجه ای از مصرف مسکن و استراحت نمی گیرند به همین دلیل به پزشکان مختلف مراجعه می کنند، که توصیه چند پزشک دیگر هم با دیدن MRI  کمر جراحی و یا استراحت و مصرف مسکن بود.

بدلیلل دردهای غیر قابل کنترل توسط همکار محترمی برای درمان دیسک کمر با طب سوزنی به اینجانب ارجاع گردید.

با گرفتن شرح حال و معاینه و دیدن آزمایشات (علی رغم وجود دردهای مربوط به  دیسک کمر ) تشخیص من چیز دیگری بود. با دیدن به  MRI بیمار ( باز هم علی رغم وجود علایم  دیسک کمر ) تشخیص به میزان زیادی برایم مشخص شد.

به بیمار گفتم حتما باید آزمایش اورژانسی انجام بدهید. ایشان ناراحت شدند فرمودند:” دکتر این همه آزمایش چرا باید باز هم آزمایش بدهم؟! شما لطف کنید برایم طب سوزنی انجام دهید. تشخیص که معلوم است دیسک کمر دارم.!!!”

به ایشان توضیح دادم آزمایشی که می نویسم در بین آزمایشات شما وجود ندارد، به همین دلیل ضرورت دارد آن را انجام دهید. و فعلا بدون تشخیص نباید برای شما دارو نوشته و یا طب سوزنی انجام دهم.

بیمار درمانده با اکراه پذیرفت و مشخص بود با ناراحتی و دلخوری ( که البته بدلیل دردهای زیاد به او حق می دادم )از مطب خارج شد. بدنبالش دعا کردم از مطب من مستقیما به آزمایشگاه برود و تصمیم نگیرد برگه آزمایش را پاره کند و نزد پزشک دیگری برود.

فردای آن روز وقتی ایشان را با جواب آزمایش دیدم خیلی خوشحال شدم. خدا را شکر بیمار برگه آزمایش را پاره نکرده و به آزمایشگاه رفت و حالا با جواب آزمایش برگشته بود.

ولی با دیدن جواب آزمایش خیلی ناراحت شدم. آزمایش ایشان برای بروسلوزیس ( تب مالت ) که به استخوان و ستون فقرات زده بود مثبت شد. از طرفی هم خوشحال شدم که تشخیص حدس زده قطعی شد و با درمان دارویی بهبودی را بدست خواهند آورد. انشاالله

ایشان را با دستورات دارویی مشخص مرخص کردم و توصیه اکید کردم برای پیگیری به متخصص محترم عفونی هم مراجعه داشته باشند. و باز هم توضیح دادم طب سوزنی برای درمان تب مالت اثری ندارد و باید حتما دارو مصرف کنند.

خدا را شکر ایشان با درمان دارویی بهبودی کامل پیدا کردند. انشاالله همیشه سلامت باشند.

در پایان پیشنهادم برای تیتر مطلب فوق این است: تب مالت (بروسلوز) با طب سوزنی درمان نمی شود و یا دیسک کمری که با طب سوزنی درمان نکردم. تا نظر شما چه باشد.